M e s u d H a r a y

*** دوداق – دوداغا ***

Shareگوز گوزه دانیشیردیق

دوداق دوداغا

دالبادال چیرپینتیلارا زویوردو

اوره ییمیزین آیاغی

هانی قار

به هانی سازاق

آما اوشویور ایچیم - ایچیمدن

بو آیریلیغین نئدنینی بیلدییمدن.


Share
text-align: center; BlogSky:Logo ImageSrc //a