M e s u d H a r a y

** Güney Azerbaycan Şiir Antolojisi **

Share


Güney Azerbaycan Şiir Antolojisi Dr. Turgut Karabey/ Habib İdrisi
TAŞMED YAYINLARI

Azerbaycan platosunun büyük parçasının ve nüfusunun Türkmen Çayı antlaşmasıyla, İran hakimiyetinde kalmıştır. Bu coğrafya Güney Azerbaycan olarak isimlendirilmektedir. Fars nüfusundan çok olmalarına rağmen kendi dillerinde eğitim yapamayan Azerbaycan Türklerinin içinden çıkmış olan son devir şairlerinden 108 şairin kısa hayat hikayeleri ve şiirleri yer almaktadır.

Share
text-align: center; BlogSky:Logo ImageSrc //a