M e s u d H a r a y

عاقبت دروغ گوئی فاشیستها

Share
شعر «بنی‌آدم» سعدی علیه الرحمه بسیار مشهور است و در ایران عالم و ادم میگویند

این شعر به چندین زبان ترجمه شده و بر سردر سازمان ملل متحد در نیویورک و نیز یونسکو نقش بسته‌است. این در حالی است که این ادعاها به رغم اینکه یک دروغ بزرگ است اما همه جا بخصوص از طریق صدا و سیما و مطبوعات منتشر و ترویج می گردد.این هم عاقبت دروغ گوئی فاشیستها... موسس مرکز سعدی شناسی وجود هر گونه لوح و یا سردری را با این 

اشعار از سعدی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، رد می‌کند و معتقد است: 
«متاسفانه الان طوری شده که اگر این حرف را بزنیم، هیچکس باور نمی‌کند و
مردم واقعاً فکر می‌کنند شعر سعدی در سردر سازمان ملل متحد نوشته شده‌است
حال آنکه نه سردری و نه تابلویی با اشعار سعدی در سازمان ملل وجود ندارد.

Share
text-align: center; BlogSky:Logo ImageSrc //a