M e s u d H a r a y

::: İtler :::

ShareGeçmişlərdə,


İtlər hürüyəndə

Başımızdan bəla geçərdi yalnız

İndise itlər

Başımıza bəladilar

Bəlallara dinməyin diyə

Qapacaqlar hər yerimizi.

2011-02-14

Share
text-align: center; BlogSky:Logo ImageSrc //a