M e s u d H a r a y

((( Qurdlar )))

ShareQurdları öldürməyin


        Yoxsa davarlar


         Dişlərini qıcırdıb


             Yiyəcəklər


               Quzularımızı.


2011-02-14


Share
text-align: center; BlogSky:Logo ImageSrc //a