M e s u d H a r a y

Özgürlük

Share

  Özgürlük

 

“Özgürlük,

    Getməkdə deyil”

       Ama sən getdin

 “Geri dönməməkdədir”

      Geri dönmədin

 Bu gərgin intihar anılarında

      Bir əlimdə tapança

        Bir əlimdə qızıl gül

  Pasaportum olurdu onda

      Sənə gəlirdim orda . 


Share
text-align: center; BlogSky:Logo ImageSrc //a