M e s u d H a r a y

:::: Qışqırma qadın ::::

Share
Men,
Sen Pıçıldadıqın şeirlerin
Şairiyim.
Qışqırma qadın
Qulaqlarımın perdesinin tozu
Silkinirse
Yamaqlı şeirlerin şairinin abırı gedir

Mesud Haray
2015/03/10
Share
text-align: center; BlogSky:Logo ImageSrc //a