M e s u d H a r a y

Kərpiç

Share

 

 

Küçə - küçə 

      Darısqalıq,

 Kərpiç, dəmir,

     Betonlaşdıq.

 Dolaşdıq bir - birimizə

          Bulaşdıq.

 Tamarzılar gün görmədi,

    Saraldılar yarpaq – yarpaq.

 Əynimizdə köynəyimiz,

       Köynəyimizdə əynimiz,

           Daraldılar,

                 Cırıldılar.

 Qış qanad açıb gəldi,

       Sazaq vurdu mahnıları.

 Dondu serçə budaq üstə,  

         Telsimləri göndərmədi, 

                 Sevgi sözün sevgi gilə.


Share
text-align: center; BlogSky:Logo ImageSrc //a