M e s u d H a r a y

Dilim paslanır

Share

Dilim paslanır  

 

Günəş doğur ışığı, (Səhər)

 Və nəhayət

     Köçməlidir qaranlıq

Səninlə danışmayanda belə

         Dilim paslanır vətən . 

Share
text-align: center; BlogSky:Logo ImageSrc //a