M e s u d H a r a y

Acığım gəlir

Share

Acığım gəlir

 Nə dizim ağrayır,

       Nə belim oşgunub,

          Nədə kiçik barmağım sinib,

              Nədə sənin oldüyunə ağlamağım gəlir . 

 Təkcə ! 

   Məni atıb

     Ölümlə qol boyun olduğuna

                           Acığım gəlir. 

Share
text-align: center; BlogSky:Logo ImageSrc //a