M e s u d H a r a y

::: Eşşekler :::

ShareEşşəklər

İnsan olurdularsa,

İnsanlara minib,

Heçdə yenmezdilər

Daha artıq yük

Daha az yem

Belə siyasətçı eşşəklərdə

Olabilirdılar.


2011-02-14


Share
text-align: center; BlogSky:Logo ImageSrc //a